ANUAL- del 03 de setembre del 2020 al 17 de juny del 2021. Dijous 18 a 21h Preu:197€ mensuals Membres Club Èvic: 179€ mensuals 10% descompte addicional pagament del curs sencer abans del seu inici. Classe proveïda de pianista
Aquest curs té el Reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Consultar pressupostos

Aquest és un curs d’interpretació destinat a crear una tècnica de treball personalitzada per a cada intèrpret, ajudant-lo a afegir noves eines a la seva caixa de recursos. L’objectiu principal apunta a trobar l’autèntic “jo” de l’individu en cada situació requerida, ja sigui cançó i/o escena, utilitzant personalitzacions, substitucions, localitzacions i memòries, per tal d’aconseguir un treball versemblant i honest amb l’intèrpret que donarà per tant credibilitat a la totalitat de la interpretació. Al final del curs s’oferirà una mostra oberta del treball dut a terme. El curs es pot interdisciplinar amb els departaments de dansa i música del centre.

 • Conèixer diferents tècniques i procediments d’aproximació al material a desenvolupar en el procés del treball de l’actor en el teatre musical
 • Que l’alumne es trobi i reconegui a si mateix en cada una de les circumstàncies requerides per a cadascuna de les seves interpretacions.
 • Que l’alumne sigui capaç de crear un sistema de procés propi a partir de tots els coneixements impartits al curs
 • Com treballar una partitura
 • Tècniques interpretatives amb la cançó
 • El treball individual
 • El treball amb un pàrtner. El duet
 • El treball coral
 • Les classes constaran d’un escalfament vocal
 • A continuació es passaran a treballar les partitures combinant el treball a partir de les tècniques vocal i interpretativa
 • Cada alumne presentarà el treball davant la classe
 • L’alumne aprendrà a treballar primer amb circumstàncies lliures, sense cenyir-se a les circumstàncies de l’obra, fet que li representarà una més fàcil aproximació a sí mateix
 • Un cop assolits els objectius es començarà a treballar amb circumstàncies donades, absolutament fidels a l’obra a la que pertany
 • Cada alumne portarà preparats dos temes de Teatre Musical amb dues còpies de les partitures corresponents
 • Classe proveïda de pianista

Equip docent d'Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs