ANUAL- del 02 de setembre del 2021 al 16 de juny del 2022. Dijous 18 a 21h Preu:197€ mensuals Membres Club Èvic: 179€ mensuals. Classe proveïda de pianista
Aquest curs té el Reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
INTENSIU NADAL (20h): del 27 al 31 de desembre del 2021 de 10:00 a 14:00h. Preu: 220€. Membres Club Èvic: 200€. Classes proveïdes de pianista.

Consultar pressupostos

Aquest és un curs d’interpretació destinat a crear una tècnica de treball personalitzada per a cada intèrpret, ajudant-lo a afegir noves eines a la seva caixa de recursos. L’objectiu principal apunta a trobar l’autèntic “jo” de l’individu en cada situació requerida, ja sigui cançó i/o escena, utilitzant personalitzacions, substitucions, localitzacions i memòries, per tal d’aconseguir un treball versemblant i honest amb l’intèrpret que donarà per tant credibilitat a la totalitat de la interpretació. Al final del curs s’oferirà una mostra oberta del treball dut a terme. El curs es pot interdisciplinar amb els departaments de dansa i música del centre.

 • Conèixer diferents tècniques i procediments d’aproximació al material a desenvolupar en el procés del treball de l’actor en el teatre musical
 • Que l’alumne es trobi i reconegui a si mateix en cada una de les circumstàncies requerides per a cadascuna de les seves interpretacions.
 • Que l’alumne sigui capaç de crear un sistema de procés propi a partir de tots els coneixements impartits al curs
 • Com treballar una partitura
 • Tècniques interpretatives amb la cançó
 • El treball individual
 • El treball amb un pàrtner. El duet
 • El treball coral
 • Les classes constaran d’un escalfament vocal
 • A continuació es passaran a treballar les partitures combinant el treball a partir de les tècniques vocal i interpretativa
 • Cada alumne presentarà el treball davant la classe
 • L’alumne aprendrà a treballar primer amb circumstàncies lliures, sense cenyir-se a les circumstàncies de l’obra, fet que li representarà una més fàcil aproximació a sí mateix
 • Un cop assolits els objectius es començarà a treballar amb circumstàncies donades, absolutament fidels a l’obra a la que pertany
 • Cada alumne portarà preparats dos temes de Teatre Musical amb dues còpies de les partitures corresponents
 • Classe proveïda de pianista

Equip docent d'Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs